కేసు పరిస్థితి

నాన్జింగ్ చైనా ప్రాజెక్ట్

నవంబర్ 2019, క్వార్ట్జ్ వెయిగ్ ఇన్ మోషన్ సిస్టమ్ (క్వార్ట్జ్ WIM సెన్సార్లు, యాంప్లిఫైయర్, డేటా లాగర్) 4 సైట్‌లు/20 లేన్‌లలో ఇన్‌స్టాల్ చేయబడింది, చైనాలోని నాన్‌జింగ్‌లో ఆటోమేటిక్ లీగల్ వెయిట్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ప్రాజెక్ట్.

పాకిస్తాన్ ప్రాజెక్ట్

జూన్.2019, క్వార్ట్జ్ వెయిగ్ ఇన్ మోషన్ సిస్టమ్ (క్వార్ట్జ్ WIM సెన్సార్లు, యాంప్లిఫైయర్, డేటా లాగర్) 7 సైట్‌లు/28 లేన్‌లలో ఇన్‌స్టాల్ చేయబడింది, పాకిస్తాన్‌లోని హైవేపై (ఓవర్‌లోడ్) రోడ్లను పర్యవేక్షిస్తుంది.

రష్యన్ ప్రాజెక్ట్

జూన్.2018, క్వార్ట్జ్ వెయి ఇన్ మోషన్ సిస్టమ్ (క్వార్ట్జ్ WIM సెన్సార్లు, యాంప్లిఫైయర్, డేటా లాగర్) 2 సైట్‌లు /6 లేన్‌లలో ఇన్‌స్టాల్ చేయబడింది, రష్యాలోని హైవేపై రోడ్లను పర్యవేక్షిస్తుంది.

షాన్డాంగ్ చైనా ప్రాజెక్ట్

జూన్. 2020, చైనాలోని షాన్‌డాంగ్‌లో క్వార్ట్జ్ వెయిగ్ ఇన్ మోషన్ సిస్టమ్ (క్వార్ట్జ్ WIM సెన్సార్‌లు, యాంప్లిఫైయర్, డేటా లాగర్) 6 సైట్‌లు /32 లేన్‌లలో ఇన్‌స్టాల్ చేయబడింది, ఆటోమేటిక్ లీగల్ వెయిట్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ప్రాజెక్ట్.

టియాంజింగ్ చైనా ప్రాజెక్ట్

జూన్ 2021, చైనాలోని టియాంజిన్‌లో 6 సైట్‌లు /36 లేన్‌లు, ఆటోమేటిక్ లీగల్ వెయిట్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ప్రాజెక్ట్‌లో క్వార్ట్జ్ వెయిగ్ ఇన్ మోషన్ సిస్టమ్ (క్వార్ట్జ్ WIM సెన్సార్‌లు, యాంప్లిఫైయర్, డేటా లాగర్) ఇన్‌స్టాల్ చేయబడింది.